Политика на поверителност

• Поверителността, конфиденциалността и всяко опазване на информацията, включително, но не само – личните данни, са много важни за копирайтър.бг. Уважението към тях и защитата им са основен ангажимент на уеб сайта. Настоящата политика обяснява събирането и използването на необходимите лични данни в копирайтър.бг. Приемането й, включително употребата на „бисквитки“, позволява тяхното използване всеки път, когато посещавате сайта.

• „Бисквитката“ е файл с поредица от букви и цифри, който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър. И остава там. Сайтът е на сървъра, Вие сте с браузъра. Всеки път, когато поискате сайта, браузъра изпраща бисквитка. Обикновено бисквитките не съдържат никаква идентифицираща потребителя информация, но личните Ви данни, съхранявани на сайта, могат да бъдат свързана с информацията от бисквитките. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете приемането на бисквитки. А може и да изтриете тези, които са на компютъра Ви. Блокирането и изтриването на бисквитки има отрицателно влияние върху ползваемостта на сайта.

III. За връзка, въпроси и всякакво общуване:  info@meridamed.com.

IV. Какви персонална информация събира сайта? На МЕРИДА могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани следните категории лична данни:
1. Информация за компютъра Ви, включваща Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра Ви и операционната Ви система.
2. Информация за посещенията ви и употребата на уебсайта, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация.
3. Информация като имейл адреса Ви, която въвеждате, когато се регистрирате в уебсайта.
4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил в уебсайта – например името Ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост.
5. Информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към имейли и/или бюлетини.
6. Информация, която въвеждате, докато използвате услугите на уебсайта.
7. Информация, генерирана докато използвате уебсайта, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
8. Информация, свързана с услугите, които използвате сайта, които съдържат Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес.
9. Информация, която публикувате в уебсайта, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското Ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите Ви.
10. Информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и мета-данните.
11. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.
* Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация.

V. Отговорно и лично. Използване на персоналната Ви информация от МЕРИДА

А. Лична информация, ще бъде използвана за целите, уточнени в настоящата политика, или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личните Ви данни за:
А.1. Администриране на уебсайта и предлаганите в него услуги.
А.2. Персонализиране на уебсайта за Вас.
А.3. Активиране на предлагани в сайта услуги за Вас.
А.4. Изпращане на продукти, поръчани през сайта.
А.5. Доставяне на услуги, поръчани през сайта.
А.6. Изпращане на информация, уведомления, договори, проформи, фактури, напомняния за плащания и събиране на плащания от Вас.
А.7. Изпращане на немаркетингови съобщения.
А.8. Изпращане на имейл известия, които конкретно сте заявили.
А.9. Изпращане на имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин).
А.10. Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с дейността на сайта или дейностите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения).
А.11. Осигуряване на статистическа информация за потребителите на сайта на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация).
А.12. Справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за Вас, които са свързани със сайта.
А.13. Предпазване на сайта и предотвратяване на измама.
А.14. Потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на сайта (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта за лични съобщения).
А.15. Други цели.

Б. Разрешения и ограничения.
Б.1. Ако предоставите лична информация за публикуване в сайта, тя ще бъде публикувана и използвана в съответствие с разрешението, което ни давате.
Б.2. Личните Ви настройки могат да се използват за ограничаване публикуването на Вашата информация в сайта и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта.
Б.3. Личната Ви информация няма да бъда предоставяна на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без Вашето изрично съгласие.

VI. Само при нужда, и само според правилата. Оповестяване на лични данни от МЕРИДА

А. Личните Ви данни могат да бъдат оповестени на партньори, консултанти, представители, доставчици или подизпълнители, само когато е необходимо за целите, изложени в тази политика.

Б. Личната Ви информация може да бъде оповестена:
Б.1. До степента, в която това е задължение по закон.
Б.2. Във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства.
Б.3. За установяване, упражняване или защитаване правата на собственика, автора, доставчика и изпълнителя в копирайтър.бг, (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск).
Б.4. На всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според разумното мнение на собственика подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

В. Освен в случаите, посочени в тази политика, личната Ви информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

VII. По света, освен у нас. Международни трансфери на данни от МЕРИДА

А. Информацията, събрана в сайта, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, в които той извършва дейност, за да може да се използва съответната информация в съответствие с тази политика.

Б. Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в сайта, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. МЕРИДА не може да предотврати употребата или злоупотребата на подобна информация от трети лица.

В. Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в раздел VII.

VIII. Опазване на лична информация. МЕРИДА има ясни правила и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат гарантирането за съобразяване със законните задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

А. Собственикът на сайта предприема разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Б. Сайтът съхранява цялата предоставена от Вас лична информация на сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

В. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и сайтът не може да гарантира сигурността на данни, изпратени по интернет.

Г. Личната информация, обработвана в сайта за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Д. Без връзка с точка А на този раздел, личните данни обикновено биват изтривани след изпълнението на целта или целите, за които са били дадени.

Е. Въпреки другите разпоредби в раздел VIII, документи (включително – електронни документи), съдържащи лични данни, ще бъдат запаметени:
1. До степен, която изисква закона.
2. При съобразяване, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства.
3. За установяване, упражняване или защита правата на собственика, автора, доставчика и изпълнителя в копирайтър.бг (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

IX. Вашите права и актуализиране на информацията за Вас.

А. Можете да поискате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за Вас, при предявяване на подходящи доказателства за Вашата самоличност, например – копие на лична карта, заверено нотариално.

Б. По всяко време можете да поискате сайтът да не обработва личната Ви информация за маркетингови цели.

В. На практика, или предварително изрично се съгласявате сайта да използва личната Ви информация за маркетингови цели, или използвате осигурената от сайта възможност да се откажете използването на личната Ви информация за маркетингови цели.

Г. Моля, уведомете сайта, ако личната ви информация, съхранявана в него, има нужда да бъде променена или актуализирана.

X. Поверителност на външни уеб сайтове. Копирайтър.бг може да включва в съдържанието си връзки към външни уеб сайтове (сайтове на трети страни), и информация за тях. Сайтът няма контрол и не носи отговорност за политиките на поверителност и практиките на трети страни.

XI. Последно и заключително.
• Щом нещо не е описано в настоящата политика, за него прилагаме действащото българско законодателство.
• При спорове търсим разбирателство, ако не – всеки е свободен да търси услугите на компетентен съд.
• Собственикътавторътдоставчикътизпълнителят има право да променя и допълва настоящата политика по всяко време, като публикува актуалния вариант на сайта МЕРИДА с посочена дата, от която е валидна.

Последна актуализация: 07.03.2023